วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประสมข้างหลังคำหรือพยางค์ เพื่อให้มีเสียงท้ายคำ       

มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 8 มาตรา ดังนี้
1. แม่กก
2. แม่กง
3. แม่กด
4. แม่กน
5. แม่กบ
6. แม่กม
7. แม่เกย
8. แม่เกอว

มาตราตัวสะกด แม่กก
คำที่ใช้ตัวสะกด แม่กก คือ คำที่มี ก กร ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียง ก สะกด

การประสมคำด้วย มาตราตัวสะกดแม่กก อ่านดังนี้


คำที่สะกดด้วย ก ได้แก่


นอกจากนี้ คำที่มี กร ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกดก็เป็นคำในมาตรา แม่กก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น